top of page
photo-1504738536791-d7a25409c44f.png

JOBBS& FRIVILLIG MULIGHETS

Destenn i Focuser en multimediekanal og profssnasjonal plattform. Vårt oppdrag er å demonstrere verdien og effekten av CID i BusinessogSsamfunn. Vi jobber med CID professionals(deltagers& samarbeidspartners) fra hele verden for å publiseresh multimedieinnhold, opplevelsesportals, opplæring og veiledning, nettverks& samfunns, og arrangementspå vår offentlige og private plattform.

 

Hvis du vil være med som deltakerbukse eller samarbeidspartner, vennligst besøk vår onboarding-side.

Hvis du ønsker å fortsette som en sentral bidragsyter, pllett fortsett å lese.

 

Background image for Design in Focus jobs portal
Topic Focussed Board Members & Directors

Volunteer

Hybrid - You may work fully remote or visit us in Amsterdam, the Netherlands

Board  Chairman

Volunteer

Hybrid - You may work fully remote or visit us in Amsterdam, the Netherlands

Board Director International Expansion

Volunteer

Hybrid - You may work fully remote or visit us in Amsterdam, the Netherlands

Board Member Finance (Treasurer)

Volunteer

Hybrid - You may work fully remote or visit us in Amsterdam, the Netherlands

Board Member Legal

Volunteer

Hybrid - You may work fully remote or visit us in Amsterdam, the Netherlands

Board Member People (HR)

Volunteer

Hybrid - You may work fully remote or visit us in Amsterdam, the Netherlands

Board Member Marketing / Communications

Volunteer

Hybrid - You may work fully remote or visit us in Amsterdam, the Netherlands

Board Member Growth Advisor

Volunteer

Hybrid - You may work fully remote or visit us in Amsterdam, the Netherlands

Board Members Regional International Expansion

Volunteer

Hybrid - You may work fully remote or visit us in Amsterdam, the Netherlands

Board Member Creative

Volunteer

Hybrid - You may work fully remote or visit us in Amsterdam, the Netherlands

Board Member Innovation

Volunteer

Hybrid - You may work fully remote or visit us in Amsterdam, the Netherlands

Board Member Design

Volunteer

Hybrid - You may work fully remote or visit us in Amsterdam, the Netherlands

bottom of page