top of page
New Project (2).jpg
photo-1507149214576-19e2f76d09ad.png

DESIGN
TENKER

print (3).png

Forskning og analyse av bedriftens kommunikasjonskanaler er viktig på tvers av flere pilarer i virksomheten, for eksempel verdiforslaget du tilbyr kunden din, bedriftsatferd eller handlingene i bedriften som definerer dens verdier og strategi.

Forstå problemene dine brukere/kunder opplever når de bruker produktet eller tjenesten deres, og forutse problemer som skal unngås, ved å validere brukerpersonas og en brukerlivssyklus-trakter som identifiserer nøkkelfunksjoner/leveranser som brukerne og kundene dine mest ønsker. Ved å bruke kvalitative og kvantative forskningsmetoder oppnås verdifull forretningsinnsikt, som legger grunnlaget som skal implementeres i Design & Strategy, noe som resulterer i effektiv interaksjon. 

photo-1503494282646-3aa0169653f1.jpg

EMPATISER

Hvis du virkelig vil forstå brukerne dine og hva de trenger, må du komme inn i hodet på dem. Vi vil dykke ned i teorien og praksisen til empatiøvelser slik at du kan skape målbare resultater og sterkere produkter med mer informert design.

DEFINERE

Å være i stand til å tydelig definere problemet ditt vil hjelpe deg å forstå hvilke forventninger, antagelser og begrensninger som finnes. Ved å ha et klart problem definert, er det også mulig å kartlegge de viktigste interessentene som er involvert i problemet ditt, samt bestemme hvem som kan bli påvirket av løsningen når den er implementert.

photo-1529704193007-e8c78f0f46f9.jpg

IDEATE

Ideer er en kreativ prosess der deltakerne kommer med ideer for å møte en foreslått utfordring. Hovedfokuset for ideer er å generere mange store mengder ideer i begynnelsen av designprosessen for å filtrere ut de dårlige ideene og begrense de beste for senere utdyping og foredling.

PROTOTYPING

Prototyper er en grov skisse av produktideen din, som lar deg og brukere utforske funksjonaliteten til en funksjon eller den generelle intensjonen med designet uten å måtte investere tid og penger i utvikling. Dette kan hjelpe deg med å få umiddelbar tilbakemelding på ideen din for å gjenta raskt, billig og effektivt.

TESTING

Testfasen av Design Thinking er avgjørende for å finne ut hvordan brukere reagerer på prototypen din. Testing lar deg se hvilke aspekter av produktet eller tjenesten som er vellykket, og hvilke områder som trenger forbedring. Du vil bruke testfasen til å samle tilbakemeldinger fra potensielle kunder, slik at du kan lage et overlegent produkt/tjeneste.

IMPLIMENTERING

 

Ved å bygge videre på planleggingen og forberedelsene som er gjort i de andre fasene, skal du nå sette prosjektet i verk, implementere det du har bestemt deg for. Det viktigste ved denne fasen er at det involverer folk som aktivt utfører prosjektaktivitetene. Dette krever at prosjektlederen koordinerer og dirigerer prosjektressursene for å oppfylle deres roller og ansvar, som skissert i prosjektplanen. Mens prosjektet utfolder seg, er det prosjektlederens jobb å holde oversikt over og overvåke aktivitet underveis.

bottom of page