top of page
New Project (2).jpg
photo-1507149214576-19e2f76d09ad.png

DE S IGN
DENKEN

print (3).png

Onderzoek en analyse van bedrijfscommunicatiekanalen zijn belangrijk voor meerdere zakelijke pijlers, zoals de waardepropositie die u uw klant biedt, het bedrijfsgedrag of de acties binnen het bedrijf die de waarden en strategie bepalen.

Inzicht in de problemen die uw gebruikers / klanten ervaren bij het gebruik van uw product of dienst, en anticiperen op problemen die moeten worden vermeden, door gebruikerspersonages en een gebruikerslevenscyclustrechter te valideren die de belangrijkste functies / resultaten identificeren die uw gebruikers en klanten het meest willen. Door het toepassen van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden worden waardevolle bedrijfsinzichten verkregen, waarmee de basis wordt gelegd voor implementatie in Design & Strategy, resulterend in effectieve interactie. 

photo-1503494282646-3aa0169653f1.jpg

LEEF EMPATHIE

Als je je gebruikers echt wilt begrijpen en wat ze nodig hebben, moet je in hun hoofd kruipen. We duiken in de theorie en praktijk van empathie-oefeningen, zodat u meetbare resultaten en sterkere producten kunt creëren met beter geïnformeerde ontwerpen.

DEFINIËREN

Als u uw probleem duidelijk kunt definiëren, zult u begrijpen welke verwachtingen, aannames en beperkingen er zijn. Door een duidelijk probleem te definiëren, is het ook mogelijk om de belangrijkste belanghebbenden bij uw probleem in kaart te brengen en te bepalen wie mogelijk door uw oplossing wordt beïnvloed als deze eenmaal is geïmplementeerd.

photo-1529704193007-e8c78f0f46f9.jpg

IDEEëer

Ideeën is een creatief proces waarbij deelnemers met ideeën komen om een voorgestelde uitdaging aan te gaan. De belangrijkste focus van ideatie is het genereren van veel grote hoeveelheden ideeën aan het begin van het ontwerpproces om de slechte ideeën eruit te filteren en de beste te verfijnen voor latere uitwerking en verfijning.

PROTOTYPING

Prototypes zijn een ruwe schets van uw productidee, zodat u en gebruikers de functionaliteit van een functie of de algemene bedoeling van uw ontwerp kunnen verkennen zonder tijd en geld in ontwikkeling te hoeven investeren. Dit kan u helpen om direct feedback op uw idee te krijgen, zodat u het snel, goedkoop en efficiënt kunt herhalen.

TE S TING

De testfase van Design Thinking is essentieel om te ontdekken hoe gebruikers reageren op uw prototype. Door te testen kunt u zien welke aspecten van uw product of dienst succesvol zijn en op welke gebieden verbetering nodig is. Je gebruikt de testfase om feedback van potentiële klanten te verzamelen, zodat je een superieur product / dienst kunt creëren.

IMLIMENTATIE

 

Voortbouwend op de planning en voorbereiding die in de andere fasen zijn gedaan, gaat u nu uw project uitvoeren en uitvoeren wat u hebt besloten te doen. Het belangrijkste aspect van deze fase is dat het mensen betreft die actief de projectactiviteiten uitvoeren. Dit vereist dat de projectmanager de projectmiddelen coördineert en aanstuurt om hun rollen en verantwoordelijkheden te vervullen, zoals uiteengezet in het projectplan. Terwijl het project zich ontvouwt, is het de taak van de projectmanager om de activiteiten onderweg te volgen en te bewaken.

bottom of page